Hauba ili napa služi za ventilaciju i obavezan je i nezamenljiv deo svake profesionalne kuhinje. Taloženje masnoće u kanalima i na ventilatorima dovodi do povećanja opasnosti od požara.Dobra napa efikasno prečišćava otpadni vazduh i sprečava taloženje masnoće u instalaciji. Na taj način se znatno smanjuju troškovi održavanja (čišćenja i servisiranja) kao i opasnost od požara. Kompletan sistem ventilacije čine - ventilaciona hauba ( napa ) + adekvatni filteri + ugradnja + Elektrostatički filter ( po potrebi ) + Aktivan ugalj ( po potrebi ) + Kanali + Rešetke...